lutr 01.06.2017 - Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara potpisala je ugovor sa NVO “Nova šansa u Novom”ugovor o korišćenju dijela prihoda od igara na srećuza sufinansiranje plana I programa iz oblasti zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom .Naša NVO dobila je DVA PROJEKTA .

Dodatne informacije