sašak 15.06.2017 - Kolega Saša Knežević u stalnom je timu našeg kolektiva u štamapariji „Naša ID kartica“.
Knežević je nakon dvije godine rada u našoj štapariji dobio ugovor na neodređeno vrijeme.Hvala Saši na uloženom trudu.

Dodatne informacije