Cilj prve grupe radionica je uspostavljanje prvih kontakata i tkz. ”probijanje leda”. Kako u svakodnevnom tako i u poslovnom životu veoma je važno   na koji način se uspostavlja prvi kontakt sa okolinom, prijateljima, poznanicima, a onda i sa nepoznatima (strankama). Prva grupa radionica   treba da   prikaže i maksimalno se približi uposlenicima. To znači pozdravljanje, načine pozdravljanja, pravilnu procjenu na koji način treba koga   pozdraviti (formalno I neformalno pozdravljanje), koga će pozdraviti iz poštovanja i na koga prilikom pozdravljanja treba posebno obratiti pažnju jer je potencijalni poslovni partner i slično.