Cilj ove radionice je da izvuče maksimum kreativnih sposobnosti OSI. Planirano je da se održi sposobnost crtanja I manipulativnih radnji, prilikom izrade ukrasnih predmeta od papira plastelina I ostalog materijal pogodnog za laku obradu koja će pomoći za razvijanje fine motorike

Cilj radionice je da prepoznaju svoje kreativne sposobnosti I da ih izraze ih kroz različite materijale. Likovni rad pozitivno utiče na koordinaciju njihovih pokreta, vezu izmedju manuelnih i kognitivnih sposobnosti. Koristim olovka, kreon, ugljen, tuš tempere, ojce, flomasteri, kolaž

Rad sa decom školskog uzrasta podrazumeva mnogo veću širinu u oblasti korišćenja tehnika i materijala. insistira na obradi, finoći u izvođenju rada kao i upornosti da se istraje do kraja, bilo da se radi o vajanju ili slikanju. Usmjeravaju seu oblasti primenjenih umetnosti, industrijskog dizajna, grafičkog dizajna, scenografije, kostimografije, itd. Sa decom školskog uzrasta pristupa se i svetu analitičkog crtanja.