Kroz zajednički rad, deca i omladina sa smetnjama i teškoćama u razvoju uče da pevaju, sviraju, pripremaju se za scenske nastupe, prave dečije mjuzikle, snimaju u studiju...  Istovremeno, ovde mogu da steknu veštine komunikacije, razumevanja, prihvatanja. Cilj rada je da se deca i omladina sa smetnjama i teškoćama u razvoju uključe u zajednicu i da se podstakne njihova kreativnost. Terapija plesom i pokretom objedinjuje telo i um koristeći pokret za bolji fizički i emotivni razvoj. Ples utiče i na ritam disanja, pokreta tela, posturu i um, i može da stvori osećaj blagostanja. Kako su govor tjela i pokret međusobno povezani i reflektuju psihološku situaciju individue (pokret oslikava ličnost)

Nije potrebno prethodno iskustvo u igranju ili poznavanje plesnih tehnika. Ples postaje veza koju uspostavljamo sa sobom i drugima oko nas. Ples i muzika podstiču da ono što je potisnuto dospe na površinu, da nesvesno postane svesno.