Poštovani posjetioci,

na ovoj stranici se nalazi spisak sa nazivima projekata koji su realizovani ili u fazi realizacije od strane NVO "Nova Šansa u Novom". 

 1. Pružimo im šansu (asistent u nastavi, roditelji u domu, psihološka podrška mladima u domu)
 2. Šansa za velike i male
 3. Pružimo im šansu i dalje
 4. Naša ID kartica
 5. Podrška servisu za radno osposobljavanje i zapošljavanje osoba sa smetnjama u razvoju "Naša ID kartica"
 6. Budi drug
 7. Podrška i pomoć osoba sa smetnjama u razvoju u procesu integracije u društvenu zajednicu
 8. Mladi volonteri Herceg Novog
 9. Ispunjen dan
 10. Nastavak projekta podrška i pomoć osobama sa smetnjama u razvoju u procesu integracije u društvenu zajednicu
 11. Život je film a mi smo samo glumci
 12. Svaki dan je nova šansa
 13. Personalni asistent
 14. Šansine radionice
 15. Inkluzivna bašta Nove šanse
 16. Prilagođavanje radnog mesta OSI
 17. Humanost i Šansa
 18. Podrška i promocija zapošljavanja OSI kroz primer dobre prakse Naše ID kartice
 19. Podrška u stvaranju novih veština i znanja OSI u cilju stvaranja mogućnosti zapošljavanja
 20. Personalni asistent