U okviru radionice "Vršnjačka podrška" volonteri su predložili organizovanje karaoke takmičenja. Naravno, odmah smo prionuli na posao i organizovali prve karaoke.

Žiri,pjesma u parovima, igra uz ritam, smijeh, aplauzi kao i radost i zadovoljstvo djece i volontera koji su podsticali jedni druge, odraz su prvog karaoke-takmičenja u našoj organizaciji.Karaoke su zakazane i za sledeću radionicu.

To nam je dalo ideju da nađemo način da se kupi oprema za karaoke, kako bi upotpunili doživljaj. Zadovoljstvo i osmjeh na licu djece naš je prevashodni cilj.