Projekat je podržan od strane Komisije za preraspodjelu sredstava od igara na sreću 2013-14. u okviru koga je prikazana revija internacionalnih filmova o osobama sa invaliditetom ''BOSIFEST'' koji se tradicionalno prikazuje pet godina u Republici Srbiji.