Promovisanje prava djece koja su u sukobu sa zakonom . Podržan od strane UNICEF-a, 2014god.