Glavni cilj projekta: Kvalitetno ispunjen dan osoba sa invaliditetom (OSI)

  • Kvalitetno provođenje dana osoba sa invaliditetom
  •            Otvaranjem novih radionica
  •            Očuvanje postojećih I podizanje novih sposobnosti OSI
  •            Psihološka podrška rodteljima
  •        Vršnjačka podrška OSI (volonteri)

U protekloj godini uspeli smo da uspostvimo raznovrsne radionice koje su obuhvatale rad sa omladinon ometenom u razvoju u oblasti , logopedije, i volonterskli servis koji je ukljucio omladinu sa posebnim potrebama I omladinu spremnu da svoje slobodno vremeprovedu u druzenju sa izabranim detetom. S obzirom da su rezultati dobijeni tokom izvodjenja projekta prevazišli planirane I ocekivane rezultate namera nam je da nastavimo jos intezivnije sa novim vrstama usluga i servisa sa jos vecim ukljucenjem omladine sa invaliditetom I mladih volontera. Sredstvima dobijenim od igara na srecu iznajmili smo dotatni prostor pogodan za kvalitetnije razvijanje potrebnih servisa za osobe sa invaliditetom.Po preporukama u izveštajima stručnih saradanika iz prethodnih projekata neophodno je razvijati I dalje emocionalnu, intelektualnu I fizičku aktivnost omladine sa invaliditetom organizovanjem pored postojećih organizujemo i pedagoške, kreativno- likovne , informatičke defektološke I sportsko rekreativne radionice.

Zbog proteklog rada sa nasom decom , od njihovog rodjenja, a naročito u poslednje tri godine od osnivanja nvo, opšte je mišljenje da nam je potrebna psihološka -edukativna pomoć .

Cilj 1:

Opšti cilj projekta je: Oplemenjivanjem novog prostora razvićemo kreativne I druge radionice koje će koristiti ne samo djeca članova NVO “ Nova šansa u Novom”   već I druga djeca iz Herceg Novog . Otvarnjem radionica I partnerskom saradnjom sa lokalnom zajednicom pokazuje se briga o OSI.

  1. Defektološke radionice će se održavati 4 sat nedjeljno, u grupi Ili individualno po proceni defektologa na osnovu dijagnoze I potrebe samih korisnika
  2. Pedagoško vaspitna: Cilj druge grupe radionica je uspostavljanje prvih kontakata i tkz. ”probijanje leda”. Kako u svakodnevnom tako i u poslovnom životu veoma je važno       na koji način       se uspostavlja prvi       kontakt sa okolinom, prijateljima, poznanicima, a onda i sa nepoznatima
  3. Sportsko rekreativne : Sobzirom da su Osi osobe kojima su sve životne aktivnosti umanjene ili uskraćene pa sa tim I fizičke
  4. Kreativno likovna radionica : Cilj ove radionice je da izvuče maksimum kreativnih sposobnosti OSI. Planirano je da se održi sposobnost crtanja I manipulativnih radnji, prilikom izrade ukrasnih predmeta od papira plastelina I ostalog materijal pogodnog za laku obradu koja će pomoći za razvijanje fine motorike

    5.   Informatička . U eri informacionih tehnologija I OSI imaju potrebu I želju da koriste kompjuter I   pogodnosti koje on pruža. Sve se više koristi internet I na našim prostorima pa smo došli na ideju da I OSI kao I članove NVO informatički opismenimo.

    6. Psihološka podrška roditeljima.

Dugogodišnji problemi su doveli do iscrpljenostzi roditelja što je ukazalo na potrebu organizovanja jedne ovakve radionice.

    7. Vršnjačka podrška –volonteri

Svima je potrebno vršnjačko druženje pa I Osi osjećaju potrebu da su u okruženju svojih vršnjaka. Potreba da se druže I komuniciraju za svojim vršnjacima nas je potakla da malde volontere dovedemo u naše prostorije I stvorimo uslove koje OSI zbog prirode svog zdrastvenog stanja nemaju nego su izolovani I usmereni na najužu porodicu.

  1. Jačanje kapaciteta NVO