U zemljama širom svijeta, sport, rekreacija i igra unapređuju zdravlje , duh i tijelo. Igre i sport pomažu razvijaju vještine komunikacije, pregovaranja i liderstva, kao i da ispituju i unapređuju svoje sposobnosti, čime povećavaju samopouzdanje. Oni pomažu mladima da uspostave veze sa odraslima i između sebe, čime se stvara osećaj zajedništva i pripadanja.

 Igra, posebno među djecom, podrazumeva svaku fizičku aktivnost koja je zabavna i u kojoj se sudjeluje. Kroz igru, rekreaciju i sport djeca i omladina uče da rasuđuju i kritički misle dok iznalaze rješenja za probleme. Oni unapređuju duh prijateljstva, solidarnosti i fer igre, uče se timskom radu, samodisciplini, poverenju, poštovanju drugih, liderstvu i vještinama savladavanja problema.. One pomažu mladim ljudima u suočavanju sa izazovima i pripremaju ih da preuzmu liderske uloge u svojim zajednicama. Ova radionica kao podrška druženju planirana je jednom nedjeljno u grupi. Sobzirom da su Osi osobe kojima su sve životne aktivnosti umanjene ili uskraćene pa sa tim I fizičke . Zato smo ovu radionice osmislili kako bi podigli fizičku kondiciju OSI I ojačali timski rad.

Savrijemeni način života, statični poslovi, dugo sjedenje pred računarom i televizorom i slabo kretanje utiču negativno na svakoga pa i na djecu i omladinu sa smjetnjama i teškoćama u razvoju i dovode  do gubitka kondicije, apatije i gojaznosti. Stoga je neophodno vježbanje.

Različite fizičke aktivnosti razvijaju različite sposobnosti i imaju pozitivan uticaj na zdravlje, povećanje fizičkog kapaciteta i poboljšanje fizičkog izgleda. Svakodnevni umor, neraspoloženje i nizak nivo energije i koncentracije može se pobediti redovnim fizičkim vežbanjem.

Redovna i umjerena fizička aktivnost ojačava mišiće koji štite kičmu od povreda i drže tjelo uspravno. Fizička aktivnost popravlja funkcionisanje mišćno-skeletnog sistema i koordinaciju pokreta.

Trening traje jedan sat, a počinje u 18.00h svake srijede.