Misija NVO "Nova šansa u Novom" je da ukaže društvu, koje je do sada nepravedno zanemarivalo potencijale osoba sa teškoćama u razvoju, da oni mogu i žele više, tj. žele poštovanje njihovih prava jednako za sve, bez obzira na različitosti koje ih karakterišu.

 

Vizija NVO "Nova šansa u Novom" je da djeci  i mladima  sa teškoćama u razvoju,  učini dostupnijim obrazovanje i usluge socijalne i dječije zaštite kako bi postigli svoj maksimum i postali korisni članovi društvene zajednice.