Ova radionica je planirana jednom nedjeljno. Kako su sad zaposleni u “ Naša ID kartica “ često u prilici da budu kontaktirani od strane novinara , a uz to su odrala lica –punoljetni,smatramo da im je potrebno približiti svrhu korišćenja medija i pravilno ,razgovjetno i bez straha i ustezanja da daju izjave. Do sad smo bili u situaciji da tek dvoje hoće da pričaju o svom radu i rezultatima rada,o tome koliko im znači taj posao i šta su oni lično dobili sa radom u štampariji osim materijalne sigurnosti. Odgovore na sva ova pitanja oni daju ali u trenucima dok nema novinara i nepoznatih ljudi. Sva priča i oduševljenje poslom se zaboravi sa pojavom samih novinara i ljudi koji su od važnosti za njih same i za našu državu. To nam je dalo podstrek da je potrebno poraditi i na njihovoj sigurnosti ,elokventnosti i na komunikaciju i sa ličnostima iz javnog života.Sve ovo će doprinijeti da se podigne njihov nivo samopoštovanja ,a samim tim i sigurnosti kao i njihovog opšteg zadovoljstva. Prijedlog je da se počne sa komunikacijama,uspostavljnjem kontakata,da se upoznaju sa vrstama medija i mogućnostima.